1

سریع

2

ارزان

3

پیشرفته

موسسه صعود برتر

گروه آموزشی spr  از ابتدائی تا کنکور آزمون ، کتاب ، کلاس و مشاوره تحصیلی

خرید اشتراک کلاس آنلاین SPR

پلن شماره 1

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

20 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 200.000تومان

اشتراک سه ماهه 550.000تومان

اشتراک شش ماهه 1.000.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 2.100.000تومان

پلن شماره 2

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

30 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 230.000تومان

اشتراک سه ماهه 660.000تومان

اشتراک شش ماهه 1.250.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 2.450.000تومان

پلن شماره 3

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

40 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 260.000تومان

اشتراک سه ماهه 730.000تومان

اشتراک شش ماهه 1.470.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 2.850.000تومان

پلان شماره 4

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

50 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 290.000تومان

اشتراک سه ماهه 810.000تومان

اشتراک شش ماهه 1.600.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 3.050.000تومان

پلن شماره 5

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

60 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 320.000تومان

اشتراک سه ماهه 940.000تومان

اشتراک شش ماهه 1.810.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 3.500.000تومان

پلن شماره 6

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

70 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 350.000تومان

اشتراک سه ماهه 1.000.000تومان

اشتراک شش ماهه 2.000.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 4.000.000تومان

پلن شماره 7

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

80 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 390.000تومان

اشتراک سه ماهه 1.060.000تومان

اشتراک شش ماهه 2.200.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 4.400.000تومان

پلن شماره 8

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

100 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 420.000تومان

اشتراک سه ماهه 1.200.000تومان

اشتراک شش ماهه 2.350.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 4.900.000تومان

پلن شماره 9

ویژگی های پلن

قابلیت ضبط کلاس

5دوربین همزمان

100 کاربر همزمان

اشتراک یکماهه 520.000تومان

اشتراک سه ماهه 1.500.000تومان

اشتراک شش ماهه 3.000.000تومان

اشتراک دوازده ماهه 6.000.000تومان

184

تعداد مدارس

1843

کلاس های آنلاین برگزار شده

34

نمایندگی های فعال

47631

تعداد دانش آموزان

1463520

آمار بازدید از سایت تا تاریخ 20/06/1400

تازه ترین اخبارها

دانلود نسخه موبایل